DISTRIBUSJONSSELSKAPER I HELTHJEM

helthjem Mediapost* og helthjem Netthandel** selger nasjonale løsninger for distribusjon av hhv trykte medier og småpakker. Drift og leveranse av alle produkter i helthjemnettverket skjer via de profesjonelle distribusjonsselskaper som er samlet under nettverksnavnet helthjem. Under ser du selskapene som er med i nettverket;

Amedia Østfold

Amedia Vestfold

Amedia Oppdal

Amedia Tromsø

Amedia Telemark

Amedia Ringerike

Amedia Buskerud

Amedia Nordmøre

Amedia Glåmdalen

Amedia Haugalandet

Adressa Distribusjon

Amedia Indre Østfold

Amedia Søndre Vestfold

Amedia Sogn og Fjordane

Agderposten Distribusjon

Schibsted Distribusjon Øst

Schibsted Distribusjon Vest Bergen

Schibsted Distribusjon Vest Kristiansand

Schibsted Distribusjon Vest Stavanger

Innlandet Distribusjon Lillehammer

Innlandet Distribusjon Elverum

Innlandet Distribusjon Valdres

Innlandet Distribusjon Hamar

Innlandet Distribusjon Gjøvik

Romerike Mediadistribusjon

Sunnhordland Distribusjon

Polaris Distribusjon Nord

Nordnorsk Distribusjon

Nordvest Distribusjon

Trønderdistribusjon

* helthjem Mediapost AS  er eid 50-50% av Amedia og Schibsted Distribusjon

** helthjem Netthandel AS er eid 66% av Schibsted Distribusjon og 34% Polaris Media.