Åpenhetsloven


Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 forplikter Helthjem til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, svare på informasjon forespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Følgende epost benyttes for å sende informasjon forespørsler til: shb@helthjem.no


Formålet med åpenhetsloven er å fremme og bidra til bedrifters respekt for grunnleggende menneske og arbeidskraft rettigheter og er derfor sterkt knyttet til selskapenes bærekraftige arbeid. Åpenhetsloven skal sikre åpenhet om faktisk og potensiell negativ påvirkning av virksomheters virksomhet, forretningspartnere og leverandørkjeder.

Om Helthjem

Helthjem ble grunnlagt i 2015 av de norske mediehusene Schibsted, Amedia og Polaris, og er et hjemleveringsnettverk som distribuerer aviser, magasiner, pakker i Norge. Helthjem har revolusjonert det norske logistikkmarkedet ved å levere til kundens dørstokk eller postkasse.

Retningslinjer og rammeverk

Helthjem Netthandel er omfattet av åpenhetsloven gjennom vår hovedeier Schibsted, og både vi og Schibsted jobber aktivt for å bidra til å fremme menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Vi velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og partnere. Schibsted har i 2022 vedtatt en ny Code of Conduct (som vil bli publisert i Q3 2022) som beskriver vår forpliktelse til å drive vår virksomhet i samsvar med FNs Global Compact. Disse etiske retningslinjer inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, antidiskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og miljø.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Schibsted ønsker å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Selskapet velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere.

I Helthjem jobber vi systematisk med å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet vi ved å gi våre ansatte anstendige lønninger, regulerte arbeidstider og vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet - og i leverandørkjeden.

Vi jobber hele tiden med å evaluere og forbedre våre rutiner slik at vi ikke forårsaker, bidrar til eller er direkte knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en kontinuerlig prosess hvor formålet for oss i Helthjem er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjede.