Avis

For å redusere smittefaren jobber vi for at all vår transport skjer med minst mulig kontakt mellom mennesker, uten at det går på bekostning på vår evne til å levere ut aviser.

Sist oppdatert: 25.03.2020

Avisene blir levert

Det er svært lite sannsynlig at eventuelle virus på pakker forårsaker sykdom, ifølge helsemyndighetene (FHI). Smitterisikoen er generelt sett enda lavere for aviser vi distribuerer, fordi alle aviser produseres industrielt. De pakkes i plast på trykkeriet - og er i plast under transport. Ingen tar i avisen før avisbudet, og de bruker hansker.

Husk også at våre bud leverer avisen på natten, til våre kunders postkasse eller inngangsdør. Det er med andre ord ingen fysisk kontakt mellom våre bud og våre kunder.

Å sikre trygge omgivelser for våre ansatte, kunder og partnere er høyeste prioritet for oss. At vi kan ivareta deres helse er en forutsetning for at vi kan distribuere aviser.