Pakkedistribusjon

Mange nettbutikker opplever økt trafikk og flere salg. Samtidig utfordres distribusjon av pakker på mange hold. Her finner du siste oppdateringer om hvordan pakkeflyten påvirkes av Corona-situasjonen.

Sist oppdatert: 21.04.2020

Forsinkelser ved våre terminaler

Dagens situasjon gjør at levering hjem har blitt det foretrukne alternativet for flere, og mange nettbutikker opplever økt pågang.

Økningen i netthandel har kommet brått på hele bransjen, og vi opplever nå forsinkelser ved våre terminaler. Vi har bemannet opp, og jobber for å komme ajour.

Flere ønsker levering hjem

Interessen for levering hjem har aldri vært større, noe vi også ser på våre volum, som er mer enn firedoblet mot samme tid i fjor. Foreløpig har vi minimalt med forsinkelser, og lite sykefravær i vårt distribusjonsapparat.

Våre selgere står klare til å hjelpe dersom du har spørsmål knyttet til kapasitet.

Ny informasjonsvideo

Vi har laget en kort informasjonsvideo vedr. våre Corona-tiltak, som våre kunder står fritt til å benytte - del den gjerne!

Forsinkelser ved grensen

Norge har strenge retningslinjer ved landegrensene, men godstransport slipper gjennom. Strenge føringer i tollen gjør at grensepasseringen tar noe lengre tid enn vanlig. Nettbutikker som får pakker fra utlandet bes være oppmerksom på mulige forsinkelser.

Nye rutiner på utleveringsstedene

For å redusere smittefare via håndterminal på våre utleveringssteder, innfører vår underleverandør at de ansatte taster inn mottakers navn i blokkbokstaver ved levering, i stedet for at kunde må signere selv.

Force Majeure

12. mars ble det innført dramatiske tiltak for å beskytte oss best mulig mot smitte. Med denne bakgrunnen er det åpenbart at transport- og logistikkbransjen er i unntakstilstand. Helthjem-konsernet oppfatter dermed at vi er i en force majeure-situasjon - som resten av transportbransjen, og vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger hele veien.

Etterspørsel fra nisjebutikker og SMB-kunder

Det er mange fysiske butikker som nå opplever fall i omsetning og antall kunder i butikkene sine. Mange er kreative og finner nye løsninger for å få varene hjem til kunden. Nye nettbutikker oppstår, og vi gjør så godt vi kan for å følge opp alle som nå ønsker å sende varer med oss.

Det er mange som lurer på det samme

Vi har satt sammen FAQer rettet mot våre bedriftskunder, i håp om å best kunne besvare vanlige spørsmål rundt Corona-situasjonen.