Produktvilkår C2C Fraktprodukter

Fraktprodukt for C2C har et eget produktvilkårsark som kan lastes ned her, som beskriver slik som maksvekt- og dimensjon, generelle leveringstider og andre sentrale egenskaper ved fraktproduktet.

Sist oppdaterte, gjeldende, versjon av våre produktvilkår for hvert enkelt fraktprodukt er tilgjengelig her.