Operasjonelle vilkår bedrift

Våre gjeldende operasjonelle vilkår, som regulerer generelle rettigheter og plikter knyttet til fraktproduktene gjennom hele Helthjem sin verdikjede. Her finner du også informasjon om standardiserte gebyrer.


Gjeldende versjon av våre operasjonelle vilkår er versjon 2.0

Sist oppdatert pr 30.01.2023