Etiske retningslinjer

Vårt mål er å bygge en bærekraftig virksomhet sammen med deg som skaper verdi for alle. Dette skal vi oppnå gjennom dialog, åpenhet og et aktivt samarbeid med våre partnere
Les mer om våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere her.