Informasjonsside for Hentesteder

Velkommen til vår informasjonsside! Vi håper du finner det du leter etter her.

Icon-info

Ofte stilte spørsmål

Les vanlige spørsmål lenger ned på siden.

Icon-phone

Animasjonsvideo

Se hvordan tjenesten fungerer i vår video lenger ned.

Se opplæringsvideo for scan av pakker her.

Huskeliste!

  • Husk å sjekke innleveringskassen daglig, og scanne inn nye pakker.
  • Husk å merke returer med "returklistremerker", og legg de i innleveringskassen.
  • Husk å scanne pakker som har ligget over 7 dager som retur, dette vil du bli varslet om via appen.
  • Husk av vi ikke leverer ut pakker uten av kunden oppgir en 4-sifret hentekode. Hvis kunden mangler denne, henvis de til oss på helthjem.no

Ofte stilte spørsmål

Hvordan håndterer jeg pakker som skal i retur?

Vi har to typer returer, uavhentet retur er pakker dere allerede har liggende i butikk, hvor kunden ikke har hentet pakken innen hentefristen (7 dager, kan utsettes av kunden til 14 dager). Når en pakke har ligget over hentefristen vil det komme opp en rød varsel om dette i appen. Dere må da skanne pakken som en uavhentet retur, og dette gjøres ved å trykke på alternativ #2 i hovedmenyen som heter “uavhentet retur”, og skanne inn pakken som vist på skjermen.

Kunderetur er pakker som kunden har mottatt tidligere, men ønsker å returnere til nettbutikk. Kunden vil da komme inn til din butikk med en returpakke som har en ny etikett på seg. Denne registreres ved å trykke på alternativ #4 i hovedmeny “Kunderetur”, og start ny registrering for å skanne inn pakken. Både uavhentet retur og kunderetur sendes tilbake til oss på samme måte, ved å feste på et rødt retur-klistremerke og legge den ut i innleveringskassen.

Tips: Du kan også se video som illustrerer håndtering av returer ved å gå inn på “hjelp og støtte” knappen via appen.

Returpakker som er lagt i kassen er ikke hentet i løpet av natten. Hvorfor er de ikke hentet?

Når en returpakke blir registrert fra din butikk vil våre bud hente opp pakken ved første mulige kjørerute. Det kan også oppstå forsinkelser/avvik som gjør at budet ikke har fått hentet opp pakken førstkommende natt. La retur-pakken bli liggende i kassen så vil vårt bud plukke den opp ved første anledning.

Jeg har ikke flere returlapper, hvor kan jeg få tak i flere?

Dette kan bestilles opp ved å sende en mail til vårt kundesenter.

Kunde kommer for å hente pakken sin, men den er registrert for retur ettersom den har ligget her i 7 dager. Nå får jeg melding i app’en om at jeg ikke kan levere den ut. Kan jeg levere ut pakken til kunden likevel?

Nei, en pakke kan dessverre ikke skannes ut til kunde når den er registrert for retur etter å ha ligget i 7 dager. Be kunden ta kontakt med nettbutikken eller Helthjem kundesupport. Hvis det allikevel skjer at pakker blir utlevert uten skann etter den er meldt til retur må dette meldes ifra til vårt kundesenter slik vi får registrert ny status på pakken.

Jeg får ikke opp kodelåsen på kassen. Hvor kan jeg få opplysninger om koden for min lås?

Koden til innleveringskassen finner du i heftet med rutinebeskrivelser som butikken din har fått tildelt. Hvis du fortsatt ikke får opp boksen, kan du kontakte vårt kundesenter for å få tilgang til koden din.

Innleveringskassen har blitt brutt opp, og det ser ut til å mangle pakker. Hva gjør jeg?

Hvis levering boksen din har blitt brutt opp og du mistenker at pakker er stjålet må du melde dette til kundesenteret vårt. De vil da rapportere dette videre.


Jeg har behov for større skap til oppbevaring av pakker i butikken. Er det mulig å få bestilt opp et større skap?

Vi har tre forskjellige størrelser på skapene våre. Ta kontakt med kundesupport så hjelper vi deg med å bestille nytt skap til deg.

Jeg får ikke logget inn i app’en. Hva gjør jeg?

Dobbeltsjekk i rutineheftet du har fått fra oss at du bruker riktig butikk-ID, brukernavn og passord til å logge inn med. Du kan også kan tilbakestille ditt passord i app’en ved å trykke på “Glemt innloggingsdetaljer”.

Jeg får feilmelding i app’en. Hva gjør jeg?

Følg instruksjonene i heftet med rutinebeskrivelser, som dere mottok ved oppstart, dersom du ikke finner løsningen der kan det være lurt å logge ut og inn av app’en eller restarte telefonen. Hvis telefonen fortsatt gir feilmelding, så rapporter dette videre til vårt kundesenter.

Jeg skal stenge butikken i en periode, hva gjør jeg for å stoppe pakkelevering til meg?

Hvis du skal stenge butikken din en periode utenom norske helligdager er det viktig at du gir beskjed til oss slik at vi får registrert dette og stengt butikken din for utleveringer i perioden du har stengt. Ta kontakt med kundesupport senest 14 dager før stenging så hjelper vi deg med dette.

Butikkens åpningstider er endret, hvor kan jeg få oppdatert dette?

Endringer av åpningstider er viktig at du rapporterer til oss slik vi får oppdatert med riktig informasjon som vi gir ut til hentekundene. Ta kontakt med kundesupport for å melde ifra om endring av åpningstider.

Hvordan går jeg frem for å få betalt for pakkene jeg har håndtert?

4 ganger i året, ca 14 dager etter kvartalsslutt vil du motta en oversikt over hva du skal få betalt for de siste 3 månedene. Oversikten vil vise antall pakker du har hatt pr måned, og en oppsummering over hva du skal fakturere oss.

En pakke er skadet, og kunden nekter å ta imot denne- hva gjør jeg nå?

Hvis en pakke er skadet, og kunden nekter å ta imot må dette rapporteres inn til kundesupport som vil rapportere dette videre.

Jeg får ikke opprettet nytt tilbud i kampanje systemet. Hva gjør jeg?

Se egen rutinebeskrivelse for Aspirity som butikken din har fått tildelt på papir. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakt kundesenteret for brukerstøtte.

Hvis du fortsatt ikke har fått svar på det du lurer på fra spørsmålene over, kan du ta kontakt med vårt kundesenter.