Helthjem Mediapost


Leserundersøkelse


En leserundersøkelse hjelper deg som utgiver å ta riktige beslutninger.

- La dine lesere si sin mening!


En leserundersøkelse gir deg en unik mulighet til å innhente viktig innsikt som kan brukes som en videre veiviser. Undersøkelsen utføres i samarbeid med Norstat og kan gjøres som en enkelt kortfattet undersøkelse via SMS, eller som en mer omfattende undersøkelse via e-post.

Vi bistår gjerne med tips til utforming av undersøkelsen og gir deg i ettertid en fullstendig rapport av resultatene. Det er ingen krav til distribusjon gjennom oss for å få utført denne type leserundersøkelse.

Kontakt oss

Les mer om våre andre tjenester:

Distribusjon

Les mer

Adressevask og dataanalyse

Les mer

Kommunikasjon

Les mer

Kundesenter

Les mer