Sporing av Meg til Deg pakker

Meg til Deg pakkene kan spores via linken du får tilsendt på SMS eller ved å gå direkte til nettleseren:  https://megtildeg.no/order/track/KODE hvor din unike hentekode må byttes med  «kode».

Dersom din hentekode er R-N7HF vil sporingslinken bli megtildeg.no/order/track/R-N7HF. Du vil da få opp sporingsinfo til din pakke og se hvor den befinner seg.

Vi jobber med å få på plass en bedre sporingsfunksjon for Meg til Deg pakker, men inntil videre må denne løsningen benyttes.