Kjøpelystne nordmenn taper på dårlige «pakkeløsninger»

I løpet av de siste fem årene har regjeringen brukt over en milliard kroner på statlig kjøp av posttjenester. Der man tidligere pekte på fem prosent av husstandene som ulønnsomme for postombæring, sier man nå at dette gjelder alle.

Vi må kreve mer
NETTHANDEL: Vi må kreve mer. Illustrasjon: © Sindre Goksøyr/ helthjem

Denne utviklingen er en naturlig konsekvens av digitalisering – vi sender færre fysiske brev – og slik legitimeres nedtrapping av leveringsdager. Men selv om det er nedgang i antall brev, er det fremdeles et sterkt voksende behov for sending av pakker, som følge av voldsom økning i netthandel. I 2017 handlet nordmenn for over hundre milliarder kroner på nett.

I takt med økt handel kommer også økte forventninger. Forbrukere på nett blir mer og mer utålmodige – det er forventet å kunne bestille et produkt på ett klikk, og et par klikk senere skal pakken være på vei hjem. Dette ser vi også i utlandet, hvor eksperter spår at levering neste dag blir den nye standarden. Undersøkelser gjort her til lands av PostNord, viser at norske forbrukere har en klar forventning om effektiv levering, og helst rett i postkassen. Vi ønsker dessuten i økende grad levering over natten, og vi ønsker ikke å måtte være hjemme for å motta en pakke. Å hente post i butikk vil vi aller helst slippe.

Krav om effektivisering og omstilling i en ny digital virkelighet er på ingen måte unikt for vår bransje. Men det har oppstått en fullstendig utakt i forholdet mellom etterspørsel og tilbud når det gjelder post- og pakkedistribusjon, hvor forbrukerne lider under en utdatert forretningsmodell.

Best før: Høye forventninger

Det skal sies at det har blitt lansert ulike nye løsninger i forsøk på å holde tritt med markedsutviklingen, som digitale hentelapper, digital postkasse, og ulike varianter av hjemlevering. Problemet er ofte at det koster mer enn det smaker for de fleste. Prisen på rask levering av varer må bli lavere. Det er få som villige å betale 200 kroner for ekspresslevering av en vare som koster 400 kroner. At man dessuten tvinger folk til å være hjemme på ugunstige tidspunkter for å ta imot pakker er svært lite fleksibelt. Å kunne hente post i butikk var i utgangspunktet en god idé da det ble lansert, og er på mange måter et godt alternativ. Men på svært kort tid har både forbrukernes forventninger og markedet utviklet seg lynraskt, og denne løsningen virker å ha gått ut på dato.

I tillegg er mange av utleveringsstedene ikke dimensjonert for den økende pågangen av pakker, noe som gjør dagens modell svært sårbar i perioder. Senest i julen hopet pakkene seg opp, og folk måtte stå timevis i kø for å hente ut julegavene sine. Det er ikke riktig at forbrukerne blir sittende med regninga for dårlig planlegging eller for lite kapasitet.

Tungrodd system

Dagens modell er ikke lenger kostnadseffektiv, og i lys av den økte netthandelen er den verken bærekraftig eller fleksibel. Den store taperen, foruten forbrukeren, er også netthandelen som ikke har partnere som evner å gi kunden en bedre opplevelse. Distribusjons-Norge er tjent med konkurranse, og både forbrukerne og netthandelen fortjener det. Markedet skriker etter aktører som utfordrer de store, tunge som ikke makter å snu seg raskt. Vi må slippe til nye aktører som evner å tenke nytt, skaper nye løsninger og som utvikler ny teknologi.

Vi trenger teknologi som faktisk kommer forbrukeren til nytte, og som ikke bare er urealistiske fabler om fremtiden. For eksempel er pakkeleveranser med droner i beste fall utopi, og rå PR-opportunisme i verste fall. For å overleve i et marked i endring og vekst er man er helt avhengig av et velfungerende nettverk og en solid forretningsmodell.

Forbrukerne må også utdannes. De kommer ikke til å slå seg til ro med dagens løsninger – de må kunne forvente mer. De skal ikke ta til takke med langtekkelige og uforutsigbare leveringstider og -steder, og de skal heller ikke være fornøyde med leveringer annenhver dag. De skal forvente levering sju dager i uken.

I helthjem har vi en distribusjonsmodell som har vært den samme i nesten to århundrer – nemlig avisbudene. Det er denne modellen som gjør at vi leverer og overlever – og vi skal uansett samme vei. God logistikk i et land som Norge handler om å møte voksende forventninger med banebrytende teknologi og innovative løsninger i kombinasjon med et landsomfattende nettverk. Skal opplevelsen av netthandelen øke, så må vi som jobber med logistikk sørge for å gjøre vår del av jobben. Folk må få pakkene sine helt hjem raskere, oftere og på en enklere måte.

André Braathen

Kommersiell Direktør

Dele på