Helthjem kjøper 300 el-biler

Pressemelding

Setter i gang storstilt prøveprosjekt med elektriske distribusjonskjøretøyer.

Publisert: 11. november 2020

I løpet av vinteren skal Amedia Distribusjon bruke det norskproduserte el-kjøretøyet Paxster på sine ruter i Fredrikstad. 20 kjøretøyer ble 5. desember hentet på fabrikken i Sarpsborg og vil umiddelbart bli sendt ut på veiene i østfoldbyen.

Mer elektrisk

Går vintertesten bra, satser Amedia på å ta i bruk kjøretøyet i langt større skala.

– Våre distributører kjører flere millioner kilometer i løpet av et år. Hvis vi greier å flytte mye av denne virksomheten over fra bensin- og dieselbiler til elektrisk drevet transport, som Paxster, vil det gi en flott miljøgevinst. Derfor er vi svært opptatt av å gjennomføre en grundig og god test i løpet av denne vinteren, sier Jens Aardalsbakke, prosjektleder i Amedia Distribusjon.

Han forteller at Amedia Distribusjon har prøvd ut Paxster-kjøretøyet i løpet av de siste månedene for å forsikre seg om at det er mulig å bruke det til konsernets distribusjonsvirksomhet.

– Vi ble så godt fornøyd med kjøretøyet at vi kunne tenke oss å ta dette videre inn i en større vintertest. Gjennom den vil vi forsikre oss om at Paxster fungerer tilfredsstillende også på vinteren. At dette norskproduserte kjøretøyet er bygd med fokus på distributørens behov og for norske forhold, gjør at vi syns det er både hyggelig å spennende å ta det i bruk, sier Jens Aardalsbakke.

Fornøyd
Paxster er utviklet og blir produsert i Sarpsborg og leveres i både mindre og større modeller enn den som Amedia nå tester i. Produksjonen startet i 2013. I dag brukes Paxster-kjøretøyer av Posten Norge, av distribusjonsselskaper i flere europeiske land og på New Zealand.

- Vi har lagt vekt på å utvikle et kjøretøy som både er miljøvennlig og som fullt ut tilfredsstiller distribusjonsselskapenes krav til effektivitet, økonomi, ergonomi og leveringssikkerhet. Fra vår side er vi svært fornøyd med å få til en avtale med en så stor aktør som Amedia Distribusjon og deres samarbeidspartnere og ser fram til resultatet av testprosjektet gjennom vinteren, sier Thor Øivind Johansen, markedssjef i Paxster.

Amedia Distribusjon leverer blant annet ut konsernets 73 lokalaviser, andre aviser og tidsskrifter, pakker og ferske frokostprodukter fra Morgenlevering.no. Sammen med medieselskapene Schibsted og Polaris står Amedia bak distribusjonsnettverket Helthjem. Hver dag er 5.000 distributører i sving. De besøker hele 2,2 millioner norske husstander. Alle ansatte i Helt Hjem-nettverket bruker samme distribusjonsteknologi. Det sikrer enhetlig kvalitet gjennom gode rutiner og prosesser, og har gitt en leveringskvalitet på 99,7-99,9 prosent.

De andre aktørene i Helthjem-samarbeidet, Schibsted og Polaris, vil etter hvert også gjennomføre uttesting av Paxster-kjøretøyer blant sine medarbeidere.

Dele på