Slik håndterer Helthjem høysesongen


Informasjonsskriv

Vi gleder oss stort til høysesongen som venter oss, og har bemannet opp godt for å ta unna all etterspørsel. Vi kommer til å levere ut pakker som normalt mandag til lørdag hver uke frem mot jul.

Oppdatert: 03. november 2021

Vi gleder oss stort til høysesongen som venter oss, og har bemannet opp godt for å ta unna all etterspørsel. Vi kommer til å levere ut pakker som normalt mandag til lørdag hver uke frem mot jul.

Black Friday
Black Friday kommer til å bli en hektisk periode både for nettbutikker og oss som distributør. Vi forventer stor volumøkn|ing i perioden, og har derfor forberedt oss med ekstra ressurser og forventer å prosessere forsendelser som normalt. Vi vil imidlertid informere om at det kan oppstå enkelte forsinkelser.

Juletiden
Her er siste frist om pakkene skal frem før julaften:

For privatkunder: Sende pakker fra hjem til hjem
Siste frist for å sende er natt til 16.desember. Dette gjelder fra postkasse/dørmatte og i butikk.

Vi leverer ut pakker frem til og med natt til 24.desember. Les mer om tjenesten her.

For netthandelsbutikker: Hjemlevering
Tabellen under viser tidsfristen pakkene må være ankommet vår terminal i Oslo, for å rekke frem til julaften - delt opp i ulike postnummerområder.

Til postnummer og siste frist ankommet Oslo:

0000-3999: 21.12

4000-7999: 20.12

8000-9900: 17.12

For netthandelsbutikker: Pakker til butikk/utleveringssted

Tabellen under viser tidsfristen pakkene må være ankommet vår terminal i Oslo, for å rekke frem til julaften - delt opp i ulike postnummerområder.

Til postnummer og siste frist ankommet Oslo:

0000-3999: 20.12

4000-7999: 19.12

8000-9900: 17.12

I forbindelse med julen har vi ikke utlevering av pakker 25.-26. des. eller 01. jan., og selv om vi er godt forberedt på høytiden ønsker vi å opplyse om at det kan forekomme enkelte forsinkelser.

Nå gleder vi oss stort til høytiden sammen med dere og spør oss gjerne om det er noe!

ENGLISH

This is how Helthjem handles Black Friday and the christmas period

Updated: 03. November 2021

We are really looking forward to the hectic period that awaits. Here is information about Black Friday and the last deadlines if the packages are to arrive before christmas.

Black Friday
Black Friday is set to be a hectic period both for online retailers and us as a distributor. We expect a large increase in volume during the period, and have therefore prepared with additional resources and expect to process parcels as normal. We would however like to inform you that some delays may occur.

Christmas Period
We are really looking forward to the hectic Christmas period, and have staffed up well to take away all the demand. We will deliver packages as normal Monday to Saturday every week until Christmas.

Here is the last deadline, if the packages are to arrive before Christmas Eve:

For private customers: Send packages from home to home
The deadline for submissions is the night of December 16th. This applies from the mailbox / doormat and in the store. We deliver packages until and including the night of 24 December. Read more about the service here.

For e-commerce stores: Home delivery
The table below shows the deadline the packages must have arrived at our terminal in Oslo, in order to reach Christmas Eve - divided into different postcode areas.

To postcode and last deadline arrived in Oslo:

0000-3999: 20.12

4000-7999: 19.12

8000-9900: 17.12

For e-commerce stores: Packages for store / delivery point
The table below shows the deadline the packages must have arrived at our terminal in Oslo, in order to reach Christmas Eve - divided into different postcode areas.

To postcode and last deadline arrived in Oslo:

0000-3999: 20.12

4000-7999: 19.12

8000-9900: 17.12

During Christmas, we do not have packages delivered December 25-26. or 01.jan., and although we are well prepared for the holiday, we would like to inform you that there may be some small delays.


Now we are really looking forward to the holiday with you and feel free to ask us if there is anything!


Dele på