Raskere levering kan gi økt salg

helthjemFor nettbutikk, Ukategorisert

helthjem gjennomførte en høsten 2016 en omfattende undersøkelse til forbrukere som har mottatt en pakke levert av helthjem. Vi ser at raskere levering blir mer og mer viktig, og hele 43% oppgir at de ville handlet mer på nett ved raskere levering.

helthjem sendte ut en kunde-undersøkelse til 25.000 personer som hadde mottatt en pakke levert av helthjem i løpet av høsten 2016. Respondentene bestod av 74% kvinner og 26% menn og hadde en spredning i alder fra under 20-70+.

Forbrukere er fornøyd med helthjem-levering

Over 90% av respondentene oppgir at de er fornøyd med leveringen og kan tenke seg å motta en pakke på samme måte igjen.

Raskere levering kan øke salg

Logistikken til en nettbutikk er gjerne noe av det siste man får på plass, men viser seg å være veldig viktig i opplevelsen dine kunder sitter igjen med etter et kjøp og kan til og med være utslagsgivende i vekst. Hele 43% svarte at de ville handlet mer på nett hvis leveringen var raskere. Folk har også ulike definisjoner på hva rask levering egentlig er. 30% mener dagen etter er rask leveringstid, mens 33% er fornøyd med levering dag 2.

Unngå misforståelser med god informasjon

God informasjon om frakt og levering påvirker konvertering i nettbutikken, og er viktig for en god kundeopplevelse. Bedre informasjon om leveringsmåten før kjøp er noe forbrukerne etterlyste. Dette er spesielt viktig ved ferie-sesonger og her ser vi en sammenheng med antall henvendelser til kundeservice med ønske om omgjøring til hente-pakke ved nærmeste butikk.

Andre spennende funn er at det finnes betalings-villighet for å kunne spesifisere et drop point hjemme hvor pakken skal leveres. Over 44% er villige til å betale 10 kr eller mer mer for dette som igjen kan åpne opp for spennende muligheter. Kanskje du i stedet for å få en pakke levert i postkassen ønsker denne levert i garasjen eller lekestuen?

Fremtidens preferanser – raskere, oftere, enklere

  • 66% syns det er attraktivt å få en pakke levert før frokost dagen etter bestilling
  • 76% syns det er attraktivt å få pakker levert i helgene
  • 86% ønsker at pakker som er for store for postkasse kan levers på døra
  • 44% oppgir at de er villig til å betale 10 kr eller mer for å kunne velge leveringssted hjemme. Kanskje du  stedet for en pakke levert i postkassen ønsker denne levert i garasjen eller lekestua?

Det har vært mye oppmerksomhet rundt nye spennende leveringsmåter som en følge av ny teknologi, men her er det også viktig å evaluere om dette er noe som forbrukere ønsker. Dominos Pizza har for eksempel sammen med drone-selskapet Flirtey levert sin første pizza med drone i New Zealand. Dette er utvilsomt et spennende og innovativt prosjekt, men spørsmålet er om dette er kommet for å bli eller om dette blir logistikkens diskman; veldig spennende, men dessverre kort levetid. Vil transportmiddelet blir viktigere enn leverings-punktet for morgendagens forbrukere?

Vi i helthjem tror at rask levering og økt valgfrihet er de viktigste attributtene å levere på uavhengig om dette gjøres via droner, roboter eller sykkelbud. Uansett hva som skjer er det ikke noen tvil om at det er mange interessante prosjekter på gang og at 2017 blir et veldig spennende år!