Vilkår for Heltjems Verveprogram

Verveprogrammet til Helthjem er ute på prøve i uke 21 til og med uke 25, etter etterspørsel fra flere av våre brukere. Dette vil si at det kan komme endringer underveis, både i oppsett og belønning, men dette vil ikke gjelde tilbake i tid.

Ved vesentlige endringer vil vi gjøre vårt beste for å varsle om dette. Men ved å benytte seg av denne vervefunksjonaliteten er du også ansvarlig for å holde deg oppdatert om de til enhver tid gjeldende vilkårene. Følgende er betingelsene og vilkårene for verving hos Helthjem. Disse betingelsene og vilkårene regulerer forholdet mellom den som verver, den som blir vervet og Helthjem.

Hensikten med verveprogrammet er å belønne kunder som rekrutterer nye kunder til Helthjem sine tjenester, med en rabattkode. Dersom de velger å benytte rabattkoden til et kjøp, vil den som henviste /vervet de få en egen rabattkode til bruk. Rabattkodene er gyldige i 30 dager etter utstedelse.

Det er ingen begrensning på hvor mange ganger man kan verve noen i testperioden. En ny kunde kan kun bli vervet en gang.

Den som verver står selv ansvarlig for at personen de verver ønsker å motta denne informasjonen fra Helthjem. Helthjem har ingen mulighet til å kontrollere eller overstyre hvem våre brukere velger å sende rabattkoden til via vår vervemodul.

Hva skjer med dataene til den som verver eller blir vervet?

Dersom rabattkoden ikke benyttes til et kjøp, vil ingen ytterligere kommunikasjon bli sendt ut og epostadressen vil bli slettet etter 30 dager etter kampanjens slutt.

Dersom rabattkoden blir benyttet til et kjøp gjelder de normale vilkårene til Helthjem for behandling av data.

Kontaktinformasjon som oppgis i forbindelse med kampanjen vil ikke benyttes til noe annet formål, uten at eget samtykke for dette er innhentet.