Produktvilkår B2C Fraktprodukter

Hvert enkelt fraktprodukt for bedrifter til privatpersoner har et eget produktvilkårsark som kan lastes ned her, som beskriver slik som maksvekt- og dimensjon, generelle leveringstider og andre sentrale egenskaper ved fraktproduktet.

For english version klick here


Sist oppdaterte, gjeldende, versjon av våre produktvilkår for hvert enkelt fraktprodukt er tilgjengelig her.