Leveringsvilkår mellom privatpersoner

(Offentlig lokasjon: helthjem.no/vilkar-privat )

Vilkår for bruk av helthjem.no og tilhørende transporttjenester.

1. Om avtalevilkårene

Avtalevilkårene under gjelder for forbrukere og småbedrifter (heretter omtalt som “avsender”, for den som sender pakken og “mottaker” for angitt mottaker av pakken) som bruker Helthjem Privat / Megtildeg for distribusjon av pakker. De oppdaterte og til enhver tid gjeldende avtalevilkår er tilgjengelig på helthjem.no/vilkar-privat. Vilkårene kan endres uten nærmere varsling. Vilkårene gjelder på tvers av mulige kanaler og websider som en Helthjem Privat-pakke kan bookes fra.

1.1 Helthjem og Schibsted Marketplaces

Tjenesten leveres av Schibsted ASA og Helthjem Netthandel AS, org.nr. 914 919 010 (heretter omtalt som “leverandøren” eller “Helthjem”). Helthjem er en del av Schibsted Marketplaces-konsernet sammen med selskaper som Finn, Morgenlevering og mange fler. Her kan du lese mer om Schibsted Marketplaces: https://schibsted.com/.

Gjennom å anvende tjenestene til HeltHjem eller gjennom aksept av vilkår der dette er påkrevet for tilgang, godkjenner du disse aktuelle vilkårene og forplikter deg til å følge dem.

Det er Schibsted Marketplaces som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i tjenestene som tilbys av Helthjem. Mer informasjon om Schibsteds Marketplaces behandling av personopplysninger finner du i vår personvernerklæring. Om du har spørsmål knyttet til data eller personvern, ta kontakt med oss her. Har du spørsmål om Helthjem og Helthjems tjenester, ta kontakt med oss HER.

1.2. Schibsted Marketplaces-konto

For å få tilgang til enkelte tjenester hos Helthjem, må du opprette en brukerkonto gjennom Schibsted Marketsplaces (“Schibsted-konto”).

En Schibsted-konto er en felles påloggings- og betalingsløsning for selskaper i Schibsted Marketsplaces-konsernet og du bruker samme brukernavn (e-post) og passord på en rekke tjenester. Du kan lese mer om dette HER . For å lage en profil trykk HER (du finner en oppskrift på hvordan du skal lage en Schibsted konto HER), i den forbindelse aksepterer du også vilkårene for Schibsted-konto, som gjelder i tillegg til disse vilkårene.

Din Schibsted-konto er personlig og du har ansvar for all aktivitet som skjer gjennom denne.

1.3. Dine personopplysninger

Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med at du bruker våre tjenester.

Schibsted Marketsplaces er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i tjenestene som tilbys av Helthjem. Du finner fullstendig og detaljert informasjon om Schibsteds Marketsplaces behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring. Der finner du blant annet informasjon om hvilke data vi behandler, formålene vår med behandling av personopplysninger og hvilke valgmuligheter og rettigheter du har. Oppsummeringsvis behandler vi dine personopplysninger for å:

 • holde våre tjenester og din Schibsted-konto sikre,

 • personalisere tjenester, innhold og kommunikasjon når du bruker og beveger deg mellom ulike Schibsted Marketsplaces-tjenester,

 • utvikle og forbedre våre tjenester, og forstå hvordan de blir brukt,

 • vise, tilpasse og måle effekten av reklame på Schibsteds Marketsplaces nettsteder.

Du kan gjøre valg knyttet til behandling av dine personopplysninger HER.

2. Om tjenesten

Ved bestilling inngår kunden en fraktavtale regulert av disse vilkårene. Fraktavtalen gjelder for enten Helthjem Privat, Megtildeg eller for PostNord MyPack Go-tjenesten. Valgt tjeneste fremkommer tydelig gjennom kjøpsprosessen.

Der det ikke er mulig å hente hjemmefra med Helthjem Privat / Megtildeg, vil kunden kun få valg om å benytte innlevering til butikk gjennom vår underleverandør Postnord.

Skulle mottaker av pakken ikke ha dekning for hjemlevering, eller budet av andre årsaker ikke kan levere pakken hjem, vil vi levere pakken til nærmeste Helthjem- eller Postnord-utleveringssted.

2a) Helthjem Privat / Megtildeg

Helthjem Privat / Megtildeg er en frakttjeneste hvor Helthjem sine bud henter pakker fra privatadresser i Norge. Opphenting kan bestilles fra de adresser som Helthjem til enhver tid har åpnet for tjenesten, dette fremkommer av bestillingsløpet.

Normal leveringstid er 2 - 5 dager for pakker fra og til sentrale Østlandet fra/til resten av Norge. Pakker fra vest-, midt- og nord-Norge som skal sendes til en av nevnte landsdeler, transporteres via Oslo, som gir en ledetid på 4 - 10 dager pr dags dato. Leveringstiden er indikativ, og ikke garantert.

Pakken skal veie mindre enn 5 kg.

Pakken skal være mindre enn 25x35x12 cm hvis emballasjen er en eske, og mindre enn 35x43x14 cm hvis emballasjen er en tøyelig pose med mykt innhold.

Våre bud er ikke pliktige til å hente flere enn 15 pakker på én opphentingsadresse. Skal forbruker sende flere pakker enn dette, bes de spre opphenting utover flere dager.

2b) PostNord MyPack Go

PostNord Mypack Go er en tjeneste hvor avsender kan innlevere pakker hos en PostNord partner/servicepoint og få denne videresendt til et annet PostNord partner/servicepoint i Norge. Pakken må leveres ferdig merket med transportetikett inn på et av PostNords 1 500 leveringssteder og vil leveres ut fra det leveringsstedet som er nærmest den du ønsker å sende til.

Maks lengde: 120 cm

Maks lengde + omkrets: 240 cm

Maks vekt: 20 kg

Merk: maks vekt avhenger av valgt pakkestørrelse og vil være spesifisert under bestilling.

3. Forbrukers forpliktelser

Som bruker av tjenesten forplikter du å oppgi riktig informasjon om varen som ønskes sendt, kun sende pakker som er i overensstemmelse med våre produktvilkår som er beskrevet i punkt 3a til punkt 3c nedenfor.

3a) Oppgi riktig informasjon på helthjem.no om varen som ønskes sendt

Følgende informasjon om varen som ønskes sendt skal gis:

 • Korrekt og fullstendig adresse som pakken skal sendes fra og informasjon om avsender som adresse, mail og mobilnummer

 • Hvilken mottaker pakken skal sendes til, herunder korrekt navn, adresse og mobilnummer

 • Korrekt vareverdi på sendte vare(r).benyttes i forbindelse med eventuell utbetaling av erstatning, hvor vareverdien da må kunne dokumenteres

3b) Pakken som sendes er i overensstemmelse med våre produktvilkår

Pakken som sendes skal oppfylle følgende vilkår:

 • Pakken skal ikke inneholde gods som er ulovlig, farlig eller på annet vis uhensiktsmessig å fraktes med tjenesten, herunder, men ikke avgrenset til:
  • temperatursensitivt gods

  • kjemikalier, eksplosiver og brannfarlige stoffer eller annet farlig gods

  • levende og døde dyr

  • våpen og ammunisjon, samt replika av disse

  • etterlikninger av granater, miner, eksplosive innretninger, røykbomber og liknende

  • Tobakk- og nikotinprodukter, alkohol, samt andre produkter med aldersgrense

  • ulovlige stoffer

  • Tjenesten er ikke ment som verditransport. Penger / verdipapir sendes på eget ansvar.

 • Pakken skal være forsvarlig pakket for å tåle transport og sortering, herunder bl.a. fall på opp til 3 meter

 • Hvis pakken legges på værutsatt sted, så må pakken være beskyttet mot regn og vind.

 • Pakken skal være tydelig merket med korrekt hentekode på utsiden av pakken. Det er avsenders ansvar å sikre at koden merkes på en måte som tåler transport, altså ikke kan falle av eller vil forsvinne når den håndteres (eks. Tusj som gnis ut)

 • Sending av planter/stiklinger og lignende skjer på eget ansvar. Dersom forsendelsen blir tapt, vil denne være dekket av Helthjem sine vilkår for erstatning. Forsinkelser, temperaturendringer eller lignende må beregnes å kunne oppstå, og skade på planter som skyldes dette, vil ikke være grunnlag for erstatning. Som med alle andre forsendelser er det avsenders ansvar å sikre forsvarlig emballasje, og spesielt for forsendelse av planter / stiklinger at de ikke risikerer lekkasje av væske som kan skade denne og andre forsendelser.

 • Dersom gjenbruk av tidligere brukt emballasje skal eventuell(e) opprinnelig(e) sendingsetikett(er) på emballasjen tydelig strekes over/fjernes.

3c) Helthjem Privat / Megtildeg - legge pakken på anvist sted til riktig tid

Følgende krav gjelder ved henting av pakke:

 • Pakken skal legges på anvist hentested (postkasse, dørmatte eller felleskasse) til angitt tid i siste mottatte kommunikasjon fra Leverandøren.

 • Ved tvil vil vår kundeservice bistå med korrekt lokasjon, og dette vil gjelde som krav etter disse vilkårene

 • Avsender kan helt frem til kl. 21 på planlagt hentedag endre eller kansellere henting av sin pakke, via mottatt ordrebekreftelse og påminnelse. Er ikke avsenders pakke å finne på anvist sted på avtalt hentedato av leverandørs bud, så kan leverandør fakturere avsender en bomturkostnad på 29 kr for forsøket for å hente inn pakken.

Avsender bærer risikoen for pakken og innholdet inntil den er bekreftet hentet av et av våre bud. Vellykket henting er gjennomført når budet har kvittert for opphenting. Kvittering vil fremkomme i sporingslogg og vil normalt varsles som mail/sms samme morgen som henting finner sted. Dersom vi ikke har lykkes å hente pakken av ulike årsaker vil avsender underrettes om dette fra Leverandør og har selv ansvaret for å hente inn igjen pakken. Leverandør står da fritt til å bestemme hvorvidt henteoppdraget fra avsender kanselleres eller partene i fellesskap enes om å forsøke en ny opphenting, avhengig av årsak til at første opphenting ikke var vellykket.

Leverandøren kan undersøke og om nødvendig selv eller ved hjelp av kompetent personell, åpne en sending dersom det er mistanke om at pakkesendingen inneholder forbudt materiale eller i seg selv er farlig å sende. Tilsvarende gjelder ved mistanke om at pakkesendingen ikke er forsvarlig innpakket og av den grunn antas å kunne skade personer, utstyr, eller andre pakkesendinger. Leverandør har også rett til å åpne en pakke om den ikke er merket med hentekode, eller påskrevet hentekode er feil, som et ledd i kundesupport for å sikre videre fremsending av pakken.

Leverandøren kan avbryte formidlingen av sending som omtalt i forrige ledd. Leverandøren skal gi avsenderen melding hvis pakkesendingen har vært åpnet eller formidlingen avbrytes.

Leverandøren kan destruere sending som anses farlig å sende, men skal før destruering om mulig informere avsenderen om dette.

3d) MyPack Go - Innlevering av sendinger

Forbruker må skrive ut PDF og tape/lime denne på pakken. Leveres ferdig merket inn på et av PostNords 1 500 leveringssteder og leveres ut fra det leveringsstedet som er nærmest den du ønsker å sende til.

4. Leverandørs forpliktelser

Følgende forpliktelser gjelder for Leverandøren overfor avsenderen:

 • Leverandøren skal bekrefte overfor avsenderen at pakken er hentet gjennom sporingslogg for pakken

 • Leverandøren skal frakte pakken til mottaker iht avtale

 • Dersom Leverandøren ikke lykkes med å hente pakken på avtalt dato, vil Leverandøren forsøke å kontakte avsender for å finne årsaken og eventuelt avtale henting på en senere dato.

 • Leverandøren kan nekte å hente opp pakke dersom denne bryter med øvrige produktkriterier angitt i disse vilkårene. Avsender må selv kontakte leverandør for mer informasjon om hvorfor pakken ikke ble hentet for å se om det er grunnlag for et nytt henteforsøk.

 • I tilfeller der henteoppdrag ikke kan gjennomføres og avsender ikke har brutt vilkårene kan avsender få refundert opphentingskost ved å kontakte kundeservice senest 48 timer etter opphentingsforsøket. Dersom årsak til feilet opphenting er grunnet brudd på vilkår vil Leverandøren kunne avgjøre om kunden skal få refundert fraktbeløpet eller ikke, eller tilbakeholde en del av beløpet, avhengig av årsak og situasjon. Det kan ta inntil 14 dager før pengene tilbakeføres til kredittkortet som ble benyttet i transaksjonen.

Forhold leverandøren ikke er ansvarlig for:

 • Det påhviler avsenderen å sjekke at pakken er forsvarlig emballert, og eventuelle skader under transporten som skyldes mangelfull emballering er avsenderens ansvar

 • Det påhviler avsenderen å sikre at pakker hentes inn igjen/legges på sikkert sted hvis pakken ikke kunne hentes som avtalt

 • Leverandøren er kun en tjenesteleverandør for frakten, og kan ikke holdes ansvarlig for andre parters håndtering av forespørsler/krav om bytte, heving, refusjon e.l.

5. Betaling

Prisen avsenderen skal betale for frakten vil senest bli synliggjort for avsender i steget for betaling i bestillingsflyten. Vi tilbyr både gebyrfri kortbetaling og VIPPS . Både debit- og kredittkort kan benyttes. Alle kortopplysningene SSL-krypteres, noe som betyr at sikkerheten er god.

6. Kundeservice

Status på din pakke kan følges på sporingslinken som kommer i kvitteringseposten. Spørsmål vedrørende tjenesten og eventuelle spørsmål til status på sendingen kan rettes til https://helthjem.no/kontakt-oss, telefon 4006 4009, chat på helthjem.no eller via vår Facebook-side.

7. Erstatning for tap, skade eller forsinkelse

Leverandørens ansvar for en pakke inntrer når sendingen er registrert hentet av Leverandørens bud/innlevert til innleveringssted.

Leverandørens ansvar for en pakke opphører når sendingen er:

 • Utlevert til mottaker

 • Stilt til mottakers rådighet på en adresse som denne har oppgitt

 • Returnert og tilbakelevert til avsender, der utlevering etter punkt 1 og 2 ikke kan gjennomføres.

 • Avsender har fått erstatning for tapt eller skadet forsendelse

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold, senest fire uker etter forsendelsen ble hentet fra avsender.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som oppstår som konsekvens av det man må kunne forvente gjennom normal transporthåndtering, herunder, men ikke avgrenset til:

 • Feil eller forsømmelse fra den skadelidtes side

 • Sendingens beskaffenhet

 • Mangelfull emballasje

 • Forhold og følger som Leverandøren ikke kunne unngå eller avverge (Force majeur).

Tjenesten er ikke godt egnet for frakt av knusbare gjenstander som glass, speil o.l. Som er sensitivt for små vibrasjoner, fall o.l. som kan oppstå i en normal transportkjede. Pakkens emballasje må bl.a. tåle fall på 3meter. Dersom pakkene er godt nok emballert kan imidlertid slike gjenstander også sendes med tjenesten.

Leverandøren er ikke pliktig å yte erstatning ved forsinkelser utover normal fremsendingstid. Ved vesentlige forsinkelser, minimum fire uker fra hentetidspunkt eller mer, kan Leverandøren imidlertid erstatte fraktbeløpet etter nærmere avtale med avsender.

7a) Krav til dokumentasjon

Dersom pakken forsvinner eller blir ødelagt på vis utover det som kan forventes av normal transport er pakken dekket av vår forsikring. Leverandøren erstatter vareverdi på inntil kr 2.500,- dersom pakken ble hentet hjemmefra, eller inntil kr 10.000,- dersom pakken ble innlevert til et PostNord innleveringssted.

For at Leverandøren skal utbetale erstatning må avsender kontakte Leverandørens kundeservice og oppgi relevant informasjon om pakken, herunder, men ikke avgrenset til:

 • Dokumentasjon på vareverdi. Ønsket dokumentasjon er skjermbilde av betaling (eksempelvis fra Vipps eller nettbank) knyttet til salget mellom avsender og mottaker i kombinasjon med salgsannonsen.

 • Dokumentasjon på at pakken var forsvarlig emballert og utfylt med riktig kode, både i form av emballasje og innhold (kun relevant dersom innholdet er skadet).

 • Kontonummer (11 siffer) for utbetaling av erstatningsbeløp.

Hvis dokumentert verdi overstiger den oppgitte vareverdien ved bestilling, så legges vareverdien oppgitt ved bestilling til grunn. Leverandør er ikke pliktig å erstatte verdi utover oppgitt vareverdi ved bestilling og maksimalt kr 2.500,- (Helthjem Meg til deg pakke) / 10.000,- per pakke (PostNord MyPackGo pakke).

Ved mangelfull, manglende eller tvil om autentisiteten til dokumentasjon på vareverdi, kan leverandør legge til grunn rimeligste kostnad for en lik eller tilsvarende vare fra prisjakt, finn.no eller liknende sider.

Erstatning utbetales fortrinnsvis til avsender, men kan etter avtale med avsender erstattes direkte til mottaker der avsender ser dette som hensiktsmessig. Leverandør er ikke ansvarlig for følgeskader.

Merk at dersom konsument ønsker å fremme krav til erstatning på en MyPackGo pakke, gjelder PostNord sine erstatningskrav. Se til enhver gjeldende krav på PostNord sine hjemmesider. Det er fraktbetalende part som er rettmessig kravstiller overfor transportør. Er pakken bestilt via Helthjem er det Helthjem du skal kreve erstatning mot.

8. Ekskludering fra tjenesten

Helthjem kan ved mistanke om forsettlige, vesentlig eller gjentatte misbruk ekskludere personer fra tilgang til vår tjeneste.

Eksempler kan være gjentatte henvendelser fra brukere med klager på brudd på kjøpsloven, politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd ovenfor andre brukere eller ovenfor Helthjem. Forhold som indikerer at det foreligger alvorlige og kritikkverdige forhold hos forbrukeren, og hvor videre bruk kan medføre betydelige problemer for eventuelle interessenter kan også føre til utestengelse.

Ved henvendelser fra politiet eller andre offentlige myndigheter, vil Helthjem kunne videreformidle den informasjon som er lagret på aktuell brukerkonto.

Ekskludering kan medføre at forsendelser blir avbooket eller stoppet. Det gis ikke refusjon for fraktkostnadene ved ekskludering etter forsettlige regelbrudd.