Helthjem Mediapost er Miljøfyrtårnsertifisert

Den 13. august ble den delen av Helthjem som har ansvaret for magasiner, DM og fagpresse, Helthjem Mediapost AS, sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere at bedrifter gjør en innsats for miljøet og tar samfunnsansvar. For å få sertifikatet, må vi oppfylle en rekke krav og tiltak som sikrer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.