Den Totale Logistikkløsningen

I en hektisk hverdag er det mange utgivere som skulle ønske de kunne bruke mer tid på kjernevirksomheten, og mindre tid på distribusjonsrelaterte oppgaver.

Våre totalløsninger gjør blant annet at man kun får én faktura å forholde seg til for hele distribusjonoppdraget, og utgiver trenger ikke lenger å bekymre seg for om de klarer å optimalisere sine rabatter hos Bring.

Hvis du synes dette virker befriende, så ikke nøl med å ta kontakt. Flere utgivere benytter seg allerede av denne tjenesten.

helthjem Total

Velger du denne løsningen hjelper vi deg med følgende:

  • Vi mottar og bearbeider adresse-/distribusjonsfil.
  • Sender ut oppsummeringsrapport til deres trykkeri/pakkeri. Denne viser fordelingen mellom bud og post. Inkludert i tjenesten er adressefilen for det som skal leveres med post
  • Melder inn i Bring sin nettbutikk med helthjem som mottaker av faktura. Vi tar ansvar for optimalisert innmelding slik at du som utgiver oppnår riktige rabatter.
  • Sørger for at fraktbrev sendes til trykkeri/pakkeri.
  • Du mottar én faktura på det totale distribusjonoppdraget.

helthjem Total+

Med Total+ tar helthjem, i samarbeid med Akershus Reklame Team seg av alt som har med distribusjonen å gjøre etter trykk, inkludert fullstendig håndtering av opplaget som går med Bring.  Utgivere kan utnytte stordriftsfordelene helthjem Mediapost kan forhandle frem, og får selvsagt en faktura som gjelder alt som gjelder distribusjon inklusiv ettersendinger.

Ønsker du å spare ytterligere tid, så anbefaler vi å benytte helthjemTotal+.

For priser kontakt oss på: salg@helthjem.no, eller hør med din kontaktperson.