Helthjem i miljøfront: Langt flere bruker elektrisk

- Helthjem ønsker å redusere CO2-utslipp, og da er el-kjøretøy avgjørende.

Publisert: 21. mai 2020

Klimaetaten i Oslo står nå bak en ny rapport, som viser at 40 prosent av selskapene i Oslo har tatt i bruk elektriske kjøretøy i sin kjernevirksomhet. Dette er en solid økning fra 22 prosent i 2018 og 30 prosent i 2019. Helthjem trekkes i rapporten frem som et godt eksempel på den økte bruken av el-kjøretøy i hovedstaden.

80 av Helthjems distribusjon av magasiner, aviser, reklame, småpakker og frokost gjøres helt utslippsfritt. Budene kommer nemlig gående med traller, syklende på el-sykler eller kjørende i el-Paxters.

På regionkontoret på Ryen har assisterende regionsjef Øst, Remi André Kirknes, brukt Paxter en god stund nå. Han er storfornøyd.

– Det viktigste er at den er 100 prosent elektrisk, noe som gjør at vi kan fortsette å ruste oss for en mer miljøvennlig hverdag. Så er det er en fordel at de er enkle å gå ut og inn av, slik at turene blir mer effektive for budene, sier Kirknes.

Flere innkjøp
Schibsted Distribusjon er ikke overrasket over de høye tallene. Også de planlegger flere innkjøp av el-kjøretøy i tiden fremover:

– For oss er det viktig å bruke el-kjøretøy om vi skal nå våre bærekraftsmål. Vi ønsker å redusere våre CO2-utslipp, og da er el-kjøretøy avgjørende, sier Cathrine Laksfoss, CEO i Schibsted Distribusjon.

– Hvilke typer elkjøretøy er i drift idag?, spør Klimaetaten i Oslo.

– Faktisk er 80 prosent av våre bud i Oslo gående. I tillegg har vi har kjøpt inn flere Paxter-kjøretøy. Disse kan bidra med opptil 70 prosent CO2-reduksjon i vår bilpark, forteller Laksfoss som også tror el-varebiler blir viktig for bilparken til bedriften fremover.

Grønt skifte
Helthjem og Schibsted er opptatt av det grønne skiftet, og har satt i gang en rekke initiativ for å se på hvordan bedriften kan bli enda mer miljøvennlig. Men det er også avgjørende å oppfattes som miljø-og klimavennlig av kundene.

– Vi merker at våre kunder og partnere er langt mer opptatt av miljø nå, enn for bare få år siden. Det er bra at vi alle stiller klare miljømessige forventninger til hverandre. Nå skal vi jobbe samme for et grønt skifte, sier Laksfoss.

Du kan lese mer om rapporten fra Klimaetaten i Oslo her, og her kan du lese mer om Helthjems miljøsatsning.

Dele på