Helthjem skal klare 15.000 pakker i timen med ny teknologi

SIGNERT: Helthjems nye sorteringsanlegg leveres av Beumer Group. Lars Beier Madsen, salgsdirektør i Beumer Group (t.v.) og daglig leder i Helthjem, Anders Lunde Angen (t.h.) ser frem mot samarbeidet. Foto: Endre Igland

Etter rekordvekst investerer Helthjem i et flunkende nytt sorteringsanlegg. Det nye anlegget blir hjertet i Helthjems nye hovedterminal og skal som minimum kunne håndtere en firedobling av dagens volum.

Distributøren Helthjem har opplevd rakettvekst siden oppstarten i 2015. På få år har selskapet gått fra 0 til over 16 millioner pakkesendinger - i året. Dette gir en markedsandel på omtrent 15 prosent og Helthjem er med det Norges største privateide selskap innen distribusjon av netthandelspakker.

Nå vokser Helthjem ut av hovedterminalen på Vestby og flytter neste sommer til en ny, større terminal med et topp moderne sorteringsanlegg.

Levering på dagen
Det nye sorteringsanlegget som leveres av Beumer Group har kapasitet til å håndtere opptil 50 millioner pakker i året, med en maks hastighet på 250.000 pakker i døgnet og 15.000 pakker per peak-time.

Daglig leder i Helthjem Netthandel, Anders Lunde Angen, forteller at rask levering er en av de viktigste grunnene til at stadig flere nettbutikker velger Helthjem.

- Med det nye sorteringsanlegget sikrer vi at vi klarer å sortere lynhurtig og vi kan tilby levering til over 50 prosent av Norges befolkning innen 12 timer etter at pakkene er mottatt på terminalen vår i Vestby, sier han.

Løfter miljøsatsingen
Helthjems nye hovedterminal vil stå klar til sommeren 2023. Bygget får Norges fremste miljøsertifiseringssystem (BREEM) og skal etter planen få blant annet taket kledd i solceller som vil bistå med kraft til el-bilparken og gjøre terminalen selvforsynt deler av året.

- Vi er nå i gang med å løfte satsingen vår innen bærekraft og da blir det helt naturlig for oss å gjøre denne investeringen når vi flytter til ny terminal. Vi har ambisiøse miljømål og ser hele tiden på hvordan vi kan løfte oss på dette feltet, sier Angen.

Bak Helthjem står et nettverk av avisbud drevet av Polaris, Amedia og Schibsted. Flere logistikkrelaterte selskaper eid av mediegigantene flytter nå inn under samme tak i Vestby.

Samlokaliseringen av selskapene betyr også at Helthjem kan kutte bort et stort antall lastebiler hver eneste dag, som vil senke CO2-utslippene.

- Vi kan nå jobbe mer effektivt enn noen gang og det gir flere gevinster for både oss og miljøet, sier Angen.

Sirkulær vekst
Helthjem knytter også deler av sin eventyrlige vekst til det økte miljøfokuset i samfunnet, hvor sending av bruktvarer mellom privatpersoner er det segmentet som vokser raskest.

Angen er trygg på at brukthandel og sirkulærøkonomi i Norge kommer til å øke raskere enn nysalg i tiden fremover:

- Vi tror på vekst fra nettbutikker, men vi tror på enda kraftigere vekst gjennom sirkulærhandel. Her tilbyr vi markedets smidigste frakt hvor forbruker kan sende hjemmefra fra dør til dør ved å kun skrive på en håndskrevet kode, noe som gjør at dobbelt så mange sier de har handlet brukt, forteller han.

Under pandemien opplevde Helthjem en vekst på over 500 prosent for privattjenesten, likevel har de fortsatt store ambisjoner om videre vekst.

- Vi har satt tydelige og ambisiøse vekstmål innen dette feltet og her trenger vi økt automatisering for å klare disse målene - noe det nye sorteringsanlegget også støtter, sier Angen.

Dele på