En bærekraftig distribusjon

Vi i Helthjem bryr oss om miljøet og jobber kontinuerlig med tiltak for en best mulig bærekraftig utvikling. På denne siden kan du lese mer om arbeidet vi jobber med i distribusjonen i årene fremover.

2020 10 07 Helt Hjem S06 2426

Mål neste årene

  • Innen 2025 skal vi redusere Co2-utslippene med 50%.
  • Vi legger til rette for at forbruker kan ta grønnere valg i hverdagen.